4. Wegen van het geweld

Registreer

  • Welke zorgen je hebt vastgesteld.
  • Of de veiligheid van de man/vrouw gevaar loopt op basis van de uitkomsten van de veiligheidsrisicotaxatie.

Op basis van de informatie die je uit de vorige stappen hebt verkregen, kun je je zorg vaststellen en inschatten of de veiligheid van de man/vrouw gevaar loopt.

Indien er sprake is van crisis volg dan het protocol van je organisatie.

Te nemen stappen

  • Besluit welke acties moeten worden genomen.
  • Besluit wie deze acties gaat nemen. Bij sommige organisaties stoppen hier de mogelijkheden.
  • Er moet een andere organisatie worden benaderd om tot actie over te gaan.
  • Benoem een casemanager.

Vraag zo nodig ook advies aan Advies- en Meldpunt Veilig Thuis. Dit kan zonder de gegevens van de cliënt bekend te maken.

Bij twijfel moet ALTIJD advies gevraagd worden bij Advies- en Meldpunt Veilig Thuis.
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)