2. Collegiale consultatie

Registreer:

  • Wie je hebt geconsulteerd en wanneer.
  • Wat de uitkomsten van deze consultatie zijn.

De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de in kaart gebrachte signalen goed te kunnen duiden, is meestal overleg met een (collega) deskundige noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/mishandeling of de leidinggevende binnen je eigen organisatie zijn.

Ook kan op basis van anonieme cliëntgegevens Veilig Thuis geraadpleegd worden.

Houd als hulpverlener contact met betrokkene

NB: Bij een vermoeden van huiselijk geweld of partnermishandeling geeft de KNMG-meldcode voor huisartsen aan dat huisartsen naast de collegiale consultatie ALTIJD advies kunnen vragen bij het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis. 

De resultaten beoordelen

  • Het overleg met anderen heeft twee mogelijke uitkomsten:
    1. er is een andere verklaring gevonden voor dat wat aan de vrouw/man opvalt;
    2. het vermoeden van mishandeling blijft bestaan.
  • Leg de bevindingen schriftelijk vast.
  • Als het vermoeden blijft bestaan is nader onderzoek noodzakelijk.
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)