1. In kaart brengen van signalen

Registreer

  • Wat je hebt gesignaleerd en wanneer.

Signaleren

Signaleren van mishandeling in relaties

Signaleren is het in beeld brengen van de signalen van mishandeling en het inschatten in welke mate betrokkenen bereid zijn gebruik te maken van ondersteuning en andere interventies.

Als je als beroepskracht signalen opvangt van mishandeling, wordt van je gevraagd om deze signalen in kaart te brengen. Je kunt hierbij gebruikmaken van de signalenlijsten en de lichaamskaart.

Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op mishandeling. Eén of enkele van die signalen hoeven niet altijd op mishandeling te wijzen.

Kennis van signalen is belangrijk. Wat minstens zo belangrijk is, is dat je als beroepskracht een gevoeligheid ontwikkelt voor het herkennen van situaties die afwijken van het normale en die veroorzaakt kunnen worden door mishandeling.

Signalenlijst

Een signalenlijst moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Het is een hulpmiddel en geen checklist, die naast een vermoeden van partner/ouderenmishandeling kan worden gelegd om te beoordelen of er inderdaad sprake is van mishandeling.

Noteren!

Het is belangrijk om ook de frequentie nauwkeurig te noteren. Noteer bij vermoedens van lichamelijke mishandeling duidelijk de plaats van de verwonding en de verklaring van de vrouw/man.

Signalenlijst mishandeling bij volwassenen

Achtergronden van mishandeling in relaties

Bij het ontstaan van partner/ouderenmishandeling blijken verschillende factoren een rol te spelen. Wat zorgt ervoor dat iemand mishandeld wordt of zich laat mishandelen. Het is belangrijk is om je te realiseren, dat een omschreven context geen voorwaarde voor mishandeling is en ook geen voorspellende waarde heeft.

Contexten en situaties waarin mishandeling in relaties gemakkelijker kan ontstaan

Kindcheck

De Kindcheck geldt voor alle beroepskrachten die onder de Wet Verplichte Meldcode vallen.

De kindcheck is vooral gericht op beroepskrachten die contacten hebben met volwassen cliënten. Daarnaast geldt de Kindcheck voor beroepskrachten die zich zorgen maken op basis van oudersignalen terwijl er geen kindsignalen zijn (bijvoorbeeld binnen de kinderopvang en het onderwijs). De Meldcode ondersteunt beroepskrachten bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, ongeacht de verblijfsstatus van de betrokkenen. De Kindcheck geldt dus ook als het gaat om vermoedens van geweld waarbij mensen zijn betrokken zonder geldige verblijfspapieren, of in een asielprocedure zitten.

In geval van crisis moet je meteen handelen. Je kunt hiervoor bellen met Veilig Thuis 0800-2000.

Formulieren

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)