3. Gesprek met de cliënt

Registreer

  • Met wie je hebt gesproken en wanneer.
  • Wat je hebt besproken.
  • Wat de uitkomsten van het gesprek zijn.

Informatie verzamelen

Onderzoek de situatie, observeer en rapporteer. Ga zelf het gesprek aan met het slachtoffer en, indien mogelijk, met de pleger of vraag een collega. Luister goed naar slachtoffer en pleger.

Let op lichaamstaal en wees geduldig

Check of andere hulpverleners komen en wat zij weten en/of vermoeden.

Leg waarnemingen zo mogelijk (met tact) voor aan het slachtoffer, vermoedelijke pleger en/of contactpersoon van het slachtoffer.

  • Onderzoek de situatie verder.
  • Het is belangrijk objectief te observeren en te noteren.
  • Let op zaken als gedrag, verdriet, depressie, of andere signalen en aanwijzingen.

Gesprek

Noteer frequentie

Het is belangrijk de frequentie nauwkeurig te noteren. Noteer bij vermoedens van lichamelijke mishandeling duidelijk de plaats van de verwonding en de verklaring van de vrouw/man.

Bespreek signalen

Bespreek de signalen met de cliënt en, indien mogelijk, met de pleger. Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van een gesprek, raadpleeg dan een (collega) deskundige of neem contact op met het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis.

Ga het gesprek aan
Het is eveneens belangrijk een gesprek aan te gaan met behoud van de relatie. Het doel van een gesprek is bepalend voor de manier waarop een gesprek gevoerd wordt. Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten, zowel op gebied van je houding als gespreksleider, als op het gebied van gespreksvaardigheden. Bekijk hier meer informatie over Communicatieprincipes en communicatieve vaardigheden.

Verschillende soorten gesprekken

Er kunnen vijf soorten gesprekken die plaatsvinden:


.

Overpeinzing tussentijdse uitgang

adviseren

Overpeinzing tussentijdse uitgang

slecht nieuws

motiveren
 

info uitwisselen
.

Overpeinzing tussentijdse uitgang

zorgen delen

Overpeinzing tussentijdse uitgang
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)