Evalueren en Nazorg

Registreer

  • De reden waarom je denkt af te kunnen sluiten.
  • Wie je hebt geïnformeerd over het afsluiten.

Evalueren

Belangrijke aandachtspunten in de evaluatie zijn tussentijds monitoren en afsluiten als de veiligheid geborgd is.

Afsluiten. Neem de volgende stappen:

  • Gebruik dit Evaluatieformulier of het evaluatieformulier van je organisatie.
  • Koppel dit terug met partners als deze betrokken zijn geweest.
  • Spreek met je cliënt af wat te doen als het weer mis gaat.
  • Maak een plan met je cliënt als dit nodig is.
  • Laat een telefoonnummer achter bij je cliënt.

Nazorg

Sluit NIET te snel af! Ook als er een redelijke oplossing lijkt te zijn, is het belangrijk de casus in de gaten te houden.

In enkele gevallen kan in overleg de cliënt worden ingelicht.