5. Beslissen: Hulp organiseren of melden

Registreer

 • Wat de betrokkenen zelf doen.
 • Welke hulp je hebt ingeschakeld.
 • Welke effecten deze hulp heeft.

Als je op basis van je afweging in stap 4 denkt dat je jouw cliënt door middel van een ondersteuningsplan voldoende tegen het risico op mishandeling kunt beschermen, onderneem dan onderstaande stappen.

Onderneem de volgende stappen:
 • organiseer de noodzakelijke hulp;
 • volg de effecten van deze hulp;
 • doe alsnog een melding bij de politie als er signalen zijn dat het huiselijk geweld niet stopt of opnieuw begint;
 • consulteer Veilig Thuis voor advies (in overleg met de cliënt);
 • geef aan dat je cliënt zelf verantwoordelijk is voor het eigen handelen;
 • geef aan dat de hulpverlening niet alle problemen voor de cliënt kan oplossen;
 • vraag de cliënt hoe hij/zij zelf denkt het geweld te voorkomen;
 • maak afspraken over hoe de cliënt kan handelen als de situatie escaleert (telefoonnummer, met wie contact opnemen et cetera);
 • geef aan dat als er kinderen bij betrokken zijn, de hulpverlening de verantwoordelijkheid voor hen overneemt.

Vraag zo nodig ook (anoniem) advies aan de aandachtsfunctionaris van Veilig Thuis.

Er zijn drie verschillende situaties mogelijk

 1. Het vermoeden van mishandeling wordt niet bevestigd
 2. Het vermoeden van mishandeling wordt bevestigd en de betrokkenen willen hulp
 3. Het vermoeden van mishandeling wordt bevestigd, maar de betrokkenen willen geen hulp

Formulieren

Verwijzing

LET OP: Goede verwijzing is het meest essentiële element bij ondersteuning van het slachtoffer.
Maak gebruik van (sociale) netwerkleden ter ondersteuning van de situatie.
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)