Volwassenen Flevoland

Het doel van ZorgOog is om jou als beroepskracht te ondersteunen in het omgaan met relationele of partnermishandeling.

Druk op de tekens voor meer informatie over de genoemde onderwerpen

Om de overdracht van huiselijk geweld van de ene generatie op de volgende te voorkomen, moet de cirkel van geweld doorbroken worden.

Cirkel van geweld
Een kind dat slachtoffer of getuige is van huiselijk geweld kan hier sterk onder lijden. Het komt vaak voor dat een kind in zijn volwassen leven zelf dader of slachtoffer wordt. Ook een slachtoffer van partnergeweld kan zelf dader worden en/of omgekeerd. Het ene moment heeft iemand de rol van slachtoffer, het andere moment die van dader. Om deze cirkel van geweld en deze zogenaamde intergenerationele overdracht te stoppen, is het belangrijk om ouders en kinderen na voorvallen met huiselijk geweld goed te ondersteunen.

Bij het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld hanteren we het principe van systeemgericht werken

Definities Mishandeling

Mishandeling

Onder mishandeling van een man/vrouw verstaan we al het nalaten of handelen van al degenen die in een relatie met de man/vrouw staan, waardoor deze (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden.

We onderscheiden de volgende vormen van mishandeling:

Handige Apps

‘Meldcode’of ‘info delen’ op uw smartphone of tablet?