4. Wegen van het geweld

Registreer

  • Welke zorgen je hebt vastgesteld.
  • Of de veiligheid van de oudere gevaar loopt op basis van de uitkomsten van de  veiligheidsrisicotaxatie.

Op basis van de informatie die je uit de vorige stappen hebt verkregen, kun je je zorg vaststellen en inschatten of de veiligheid van de oudere gevaar loopt. Je kunt hierbij gebruik maken van het document Risicofactoren bij de oudere Invuldocument.

Indien er sprake is van crisis schakel dan direct de aandachtsfunctionaris of leidinggevende van je organisatie in.

Te doorlopen stappen

  • Besluit welke acties genomen moeten worden.
  • Besluit wie deze acties gaat nemen. Bij sommige organisaties stoppen hier de mogelijkheden.
  • Er moet een andere organisatie worden benaderd om tot actie over te gaan.
  • Benoem een casemanager.
  • Vraag zonodig ook advies aan de aandachtsfunctionaris van het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis. Dit kan zonder de gegevens van de cliënt bekend te maken.
  • Bij twijfel moet ALTIJD advies gevraagd worden bij het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis.
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)