2. Collegiale consultatie

Registreer

  • Wie je hebt geconsulteerd en wanneer.
  • De uitkomsten van deze consultatie.

De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de in kaartgebrachte signalen goed te kunnen duiden, is meestal overleg met een deskundige collega noodzakelijk.

Signalen bespreken

Signalen kunnen bijvoorbeeld met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/mishandeling of de leidinggevende binnen je eigen organisatie besproken worden.

Zo nodig kan op basis van anonieme cliëntgegevens het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis worden geraadpleegd.

Houd als hulpverlener contact met betrokkene

Formulieren

NB: Bij een vermoeden van huiselijk geweld of ouderenmishandeling geeft de KNMG-meldcode voor huisartsen aan dat zij, naast de collegiale consultatie, ALTIJD advies kunnen vragen bij het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis. 

De resultaten beoordelen

  • Het overleg met anderen heeft twee mogelijke uitkomsten:
    • er is een andere verklaring gevonden voor dat wat aan de vrouw/man opvalt;
    • het vermoeden van mishandeling blijft bestaan.
  • Leg de bevindingen schriftelijk vast.
  • Als het vermoeden blijft bestaan is nader onderzoek noodzakelijk.
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)