3. Gesprek met de cliënt

Registreer

  • Met wie je gesproken hebt en wanneer.
  • Wat je besproken hebt.
  • Wat de uitkomsten van het gesprek zijn.
Informatie verzamelen
Onderzoek de situatie: observeer en rapporteer. Houd zo nodig de frequentie bij. Luister goed naar slachtoffer en pleger. Doe dit zo neutraal mogelijk en houd feiten en emoties gescheiden.
Let op lichaamstaal en wees geduldig.
Check of andere hulpverleners komen en wat zij weten en/of vermoeden. Leg waarnemingen zo mogelijk (met tact) voor aan de oudere, vermoedelijke pleger en/of contactpersoon van het slachtoffer.

Gesprek

Bespreek de signalen met de cliënt en, indien mogelijk, met de pleger. Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van een gesprek, raadpleeg dan een collega deskundige of neem contact op met het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis.

Het is belangrijk het gesprek aan te gaan met behoud van de relatie. Het doel van het gesprek is bepalend voor de manier waarop een gesprek gevoerd wordt. Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten, zowel op het gebied van je houding als gespreksleider, als op het gebied van gespreksvaardigheden.

Meer weten over Communicatieprincipes en communicatieve vaardigheden

Uitgewerkte items:

Verschillende soorten gesprekken

Er zijn vijf soorten gesprekken die plaats kunnen vinden:


Gespreksvoering

  • A. Uitgangspunten en houdingsaspecten
  • B. De voorbereiding van het gesprek
  • C. Het voeren van een gesprek
  • D. Doelen van het gesprek
.

Overpeinzing tussentijdse uitgang

adviseren

Overpeinzing tussentijdse uitgang

slecht nieuws

motiveren
.

info uitwisselen
.

Overpeinzing tussentijdse uitgang

zorgen delen

Overpeinzing tussentijdse uitgang

Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)