Evalueren en nazorg

Registreer:

  • Het evaluatieformulier.
  • De reden waarom je denkt af te kunnen sluiten.
  • Wie je hebt geïnformeerd over het afsluiten.

Evalueren

Belangrijke aandachtspunten in de evaluatie zijn tussentijds monitoren en afsluiten als veiligheid geborgd is. Bekijk het Evaluatieformulier.

Nazorg

Een casus NIET te snel afsluiten! Ook als er een redelijke oplossing lijkt te zijn, is het belangrijk de casus in de gaten te houden.

Bij afsluiten, kan, indien gewenst, de huisarts ingelicht worden. Licht hierover betrokken hulpverleners in. Maak duidelijk dat de hulpverleners weer contact op moeten nemen als het opnieuw mis dreigt te gaan.