4. Wegen van het geweld

Registreer

  • Welke zorgen je hebt vastgesteld.
  • Loopt de veiligheid van het kind/volwassene gevaar op basis van de uitkomsten van de veiligheidsrisicotaxatie?

Op basis van de informatie uit de vorige stappen, kun je je zorg vaststellen en inschatten of de veiligheid van het kind/volwassene gevaar loopt.

Formulieren

Afweging risico huiselijk geweld/kindermishandeling, inschatten aard en ernst geweld

Om het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling, evenals de aard en de ernst van dit geweld af te wegen, kun je gebruik maken van het formulier Veiligheid in het gezin.

Voor de weging van factoren is het belangrijk dat je als beroepskracht/aandachtsfunctionaris in het dossier de signalen, de gesprekken en de al gemaakte stappen beschrijft en vastlegt. Daarnaast zijn voor de weging een aantal factoren van belang. Ga hier naar de lijst Weging van factoren.

Ter ondersteuning kun je het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)​ bekijken. LIRIK kun je niet zomaar gebruiken. Deze checklist is namelijk specifiek voor hulpverleners vanuit de geïndiceerde jeugdzorg. Voor het gebruik van deze checklist is een speciale training noodzakelijk.

NB:
In geval van crisis moet je meteen handelen. Neem hiervoor contact op met Veilig Thuis.
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)