Verwijsindex

Registreer

  • Of je een signaal in de Verwijsindex hebt afgegeven en wanneer.
  • Of je dit met de ouders/verzorgers en/of kind/jongere hebt besproken en wanneer.
  • Wat de uitkomst van dat gesprek is.
  • Wat de afwegingen zijn als je dit niet met de ouders/verzorgers hebt besproken.

De Verwijsindex brengt signalen over eenzelfde kind/jongere bij elkaar, zodat de betrokken beroepskrachten elkaar sneller weten te vinden en de hulpverlening op elkaar kunnen afstemmen.

Formulieren

Verwijsindex

Nadat je je zorgen hebt vastgesteld en/of een kind/jongere bij het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis hebt gemeld, kun je een signaal over een kind/jongere tot 23 jaar registreren in de Verwijsindex.

Een registratie in de Verwijsindex wil niet zeggen dat je je cliënt niet meer hoeft te ondersteunen. Je blijft dé ondersteuning bieden die van jou als beroepskracht verwacht mag worden.

NB: Bij twijfel moet ALTIJD advies gevraagd worden bij het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis.

Een beroepskracht kan risicomeldingen rond jongeren en kinderen van 0 tot 23 jaar registreren in de Verwijsindex / Esar. Kijk voor de regie bij een match in ESAR wat de samenwerkingsafspraken in jouw gemeente zijn. Ga hiervoor naar de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)