2. Collegiale consultatie

Registreer

  • Wie je geconsulteerd hebt (interne of externe collega’s, het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis, eventueel andere organisaties).
  • Wanneer.
  • Wat de uitkomsten van de consultatie zijn.

Overleggen met collega’s

Om de in kaartgebrachte signalen goed te kunnen duiden, is vaak overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Dat kan met:

  • de aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie;
  • de zorgcoördinator van het gebiedsteam;
  • het Zorg- en adviesteam (ZAT) van de school.

Kinderopvang

Bij kinderopvang, peuterspeelzalen, BSO en gastouderopvang moet altijd contact opgenomen worden met de aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie. De aandachtfunctionaris bespreekt de uitkomsten van de consultaties met de ouders/verzorgers.

Meldpunt VeiligThuis

Bij een vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking of eergerelateerd geweld wordt via het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis vaak een beroep gedaan op specifieke expertise. Daarnaast kan op basis van anonieme cliëntgegevens het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis worden geraadpleegd. Dit wordt over het algemeen door de interne begeleider van school gedaan.

 

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)

NB: Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling geeft de KNMG-meldcode voor huisartsen aan dat huisartsen, naast de collegiale consultatie, ALTIJD advies kunnen vragen bij het Advies-en Meldpunt Veilig Thuis.