Colofon

ZorgOog is een module voor professionals. ZorgOog wordt op basis van gebruikerservaringen en wensen vanuit het veld verder ontwikkeld.
ZorgOog vormt de ruggegraat van een integrale scholing CJG/RAAK/Huiselijk Geweld voor Flevolandse professionals.

ZorgOog is een product van GGD Flevoland. ZorgOog Jeugd en Gezin is in opdracht van RAAK Flevoland centrum gemeente Almere tot stand gekomen. ZorgOog is ontwikkeld in samenwerking met Adviesbureau KenKconsult, CMO Flevoland, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en Veilig Thuis Flevoland [voorheen Stichting Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)]. Met dank aan de redactie.

Deze website is gebouwd door Orange Hill.